Nowości:

Spedytor międzynarodowy

Obecnie dziedzina wiedzy, jaką jest logistyka i wszystkie czynniki jej działania, jest modnym działem na całym świecie. Dzieje się tak, skutkiem tego, że jest ona niezwykle nieraz wykorzystywana w gospodarce oraz wiedzy, po to, aby ułatwić zadania, jakie, na co dzień ma wykonać dane przedsiębiorstwo. Logistyka ma w swoim obrębie wybitnie dużo działów. Jednym z najważniejszych jest dział, który wyodrębniony jest według kryterium oddziaływania logistyki – transport międzynarodowy. Taka sytuacja powoduje, że w obrębie logistyki faworyzuje się mikrologistykę. Ta dziedzina logistyki absorbuje się głównie tymi sprawami, jakie, na co dzień zachodzą w indywidualnym przedsiębiorstwie. Firma to zazwyczaj ma niewielkie rozmiary, a to powoduje, iż łatwo nim administrować. Nadzwyczaj znaczącym działem jest także mezologistyka. Ten dział zajmuje się sprawami gospodarki, zaś makrologistyka, jest w obrębie całego kraju. Na miarę gospodarki europejskiej działa eurologistyka. Ta dziedzina jest w obrębie Europy, zaś logistyka globalna na terenie całego globu.